Volvos barnhem

Curitiba1988 initierade Kicki och Björn Larsson idén om att starta ett barnhem i Curitiba, Brasilien där Björn arbetade för Volvo Lastvagnar. Tillsammans med de lokala sociala myndigheterna utarbetade de en plan som presenterades för Volvoanställdas Utvecklingshjälp. VUH ställde sig positiva till idén och en ansökan om bidrag skickades till SIDA som senare beviljades.

1989 bildades stiftelsen Fundacao Solidariedade med i huvudsak anställda vid Volvo do Brasil som grundare och styrelseledamöter. Markprojektering påbörjades och staden Curitiba beslutade att hyra ut marken i Campo Magro hyresfritt i 50 år.

Idag bor 48 barn i fem hus med anställda föräldrar . På området finns en fotbollsplan, jordbruk i form av grönsaksodling, fruktträd, kor, tjurar, grisar och höns. Till detta kommer ett allaktivitetshus där bland annat specialundervisning sker finns. En ordinarie utbildnignslokal byggdes på området år 2004, bland annat med finansiering från VUH.

Sammantaget finns det ett stort engagemang hos Volvoanställda i Sverige och i Brasilien. Kläd- och leksaksinsamlingar har genomförts och många anställda skänker pengar vid födelsedagar och pensioneringar. Genom åren har även Volvos Verkstadsklubb bidragit med olika insamlingar.

Till exempel så anordnade år 2006, Volvo Lastvagnar en försäljning som inbringade ca 100 000 kronor till förmån för barnen i Curitiba.

Målet är att bidra till att ge några barn en god start i livet för att de sedan skall kunna integreras i samhället. Barn som tidigare endast kunna överleva genom att begå brott kan genom barnhemmet få chans att vara barn på riktigt och växa upp i en human miljö.