Styrelse

 

Magnus
Magnus Carlsson
Ordförande
Epost: magnus.l.carlsson.mc@gmail.com
Geogr. placering:

 

 


Mikael Edvardsson
Sekreterare
Epost:kemegbg@gmail.com
Geogr. placering: Pensionär

 

Louise Berhane Bemnet
Styrelseledamot 
Epost:louise.berhane.bemnet@volvo.com
Geogr. placering: Arendal

arnenilsson
Arne Nilsson
Styrelsesuppleant
Epost:arnen.lincoln@outlook.com
Geogr. placering:

 

 

Per Lovén
Styrelseledamot
Epost: per.loven@volvo.com
Geogr. placering: IT Business Analyst, Group IT, ARH

 

 

Ronja Örtlund
Styreleseledamot
Epost:ronja.ortlund@volvocars.com
Geogr. placering:

 

 

me
Petra Jonasson
Kassör 
Epost: Petra.jonasson@volvo.com
Geogr. placering: Volvo GTT, Lundby

 

Emma Jönsson
Styrelseledamot
Epost: emma.jonsson@volvocars.com
Geogr. placering:

 


Peter Praetorius
Styrelseledamot
Epost: peter.praetorius@volvo.com
Geogr. placering: Volvo, LA13 kontoret i Tuve fabriken

 


Sebastian Svahn
Styrelsesuppleant
Epost: sebastian.svahn@volvo.com
Geogr. placering: Skövde, i E-fabriken

 


Anna Wrige Berling
Styrelsesuppleant
Epost: anna.wrige@volvo.com
Geogr. placering: Volvo AB, M1 Lindholmen

 


Lisa Jensäter
Styrelsesuppleant
Epost: lisa.jensater@volvo.com
Geogr. placering: Brand Experience, Group Communication, VGHQ

 

Revisorer

Två revisorer för ett år, varav 1 auktoriserad:

  • Monica Jarlhage Juven, ej auktoriserad
  • Mattias Arvidsson, KPMG

Två revisorssuppleanter för ett år, varav 1 auktoriserad:

  • Stina Carlsson, ej auktoriserad
  • Erik Holmsäter, auktoriserad