Stadgar

VUHs stadgar uppdaterades i Maj 2016 i och med namnbyte av föreningen till Volvoanställdas Utvecklingshjälp som röstades igenom på Årsmötet 21 April. Dessa stadgar är antagna vid föreningens årsmöte den 16/4 2015 och årsmöte 14/4 2016.

Nya stadgar VUH