Ge ett bidrag till VUH / Donate to VUH

Naturligtvis går det bra att lämna engångsbelopp, utan att vara medlem

Svenska överföringar:

Bankgiro: 5386-4427

Swish:  1231205186

Notera att för varje inbetalning som görs med Swish så får VUH betala en avgift på 2.50 SEK, oavsett belopp.

Internationella överföringar:
Vänligen ange både IBAN och BIC
IBAN: SE70 5000 0000 0503 2330 5970
BIC: ESSESESS

——————————————————-ENGLISH———————————————————–

Donate money without being a member?
There is no need to be connected to Volvo Group of Volvo Cars Group in Gothenburg in order to donate money. Naturally anybody can donate to the VUH! If you work in another city or another country, is retired or a consultant, you can easily make regular transfers to our account.

Information about our bank accounts and account numbers can be found further down on this page.

Swedish transactions:
Bankgiro: 5386-4427

International transactions:
Please specify both IBAN and BIC
IBAN: SE70 5000 0000 0503 2330 5970
BIC: ESSESESS