Author Archives: Ulf Eriksson

Ankarstiftelsen – Vatten Columbia, Sydamerika, Proj 347

Ankarstiftelsen, Vatten Columbia, Amazonas, Uppföljning från föregående möte kopplat till osäkerhet om vi själva ska välja vilken del som passar bäst.

  • Ingrid Bauer ringde in via Skype & gave en kort beslrivning av Ankarstiftelsen verksamhet i området i gränslandet mellan Colombia, Peru & Brasilien.

BESLUT : Styrelsen godkände att vi ger 119 600 SEK till byarna ”Puerto Allegria” samt en ”Ny by”, båda ligger i Peru

House of Human Rights, Afrika Proj 348

House of Human Rights, en skola i Kenya.

House of Human Rights önskar återigen äska medel för skolavgifter. Vårt mål är att fortsatt kunna hjälpa barn/ungdomar till utbildning. Vårt syfte att äska medel till skolavgifter är att genom kunskap förmedla en chans till en bättre framtid samtidigt som den egna självkänslan ökar i takt med att man lär sig nya saker.

Scholarship

Beslut : Godkändes att ge ett bidrag på 30 000 SEK.

Kisii school Kenya Afrika Proj 349

Kisii school Kenya ansöker om bidrag till skolbygget. Så som mycket i Kenya och större delen av Afrika så bygger man etappvis. En del av vårt bidrag skulle innebära att man kan starta med grunden.

  • Vi vill se att bygget får sin grund innan fortsatt finansiering kan sökas.
  • Skolan behöver komma igång med bygget för att skapa framtidstro bland elever i närområdet. Risk finns annars att barnen sätts i arbete av sina föräldrar.

Beslut. Vi godkänner delfinansieringen på 58 000 SEK för ”Foundation & Preliminarys”.

Caritas Kenya vattentankar Kenya, Afrika Proj 343

Vi ser positivt till Caritas och vill gärna stödja projektet med uppbyggnad av tre hus med vattentankar i Kenya.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag 65 000 SEK.

Det är ett konkret projekt som förser många hushåll med rent vatten och på så sätt förbättras levnadsstandarden för de boende i Mutomo.

Hope in action Kongo, Afrika Proj 344

Vi ser positivt till Hope in Action och vill gärna fortsatt stödja jordbruksprojektet på kvinnokooperativet i östra Kongo.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag 54 800 SEK.

Det är ett konkret projekt som hjälper kvinnor till arbete och stärka sin ställning i samhället.

Hope Foundation, åkerbruk, Tanzania Proj 346

Man driver ett barnhem med skola I Tanzania med 262 elever, Mwika Integrity School.

I anslutning till barnhemmet så vill man odla egna grödor. Dels för att vara självförsörjande men också för att kunna utbilda i odling. Ett första steg är att köpa land för åkerbruk. Ett antal personer från Sverige kommer att åka ner på egen bekostnad för att hjälpa till med uppstarten av odlingen.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om 4 tunnland (1,6 hektar) till en kostnad av 100 000 sek

Motivering: Barnhemmet får möjlighet att odla grödor och bli självförsörjande. Ett sätt att bli mindre beroende av bidrag.

Vårdcentralen Pahal, Indien Proj 345

VUH skänker regelbundet bidrag till driften av Vårdcentralen i Indore.

Ansökan gäller driften för 6 månader 2018 (juli-dec).

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag 582 000 INR motsvarande 74 881 SEK.

Bidraget ska gå till bemanning av vårdcentralen samt mediciner. Man arrangerar även möten för att informera om jämställdhet och sociala rättigheter.

Motivering: Vi ser en möjlighet att stötta de sämst ställda människorna i Indore genom vård, omsorg och information.