Author Archives: Petra Jonasson

About Petra Jonasson

petraJo987

Vårdcentralen Pahal, Indien Proj 338

Under 2012 beslutade VUH (projekt 267) att stötta uppstartande och drift av en vårdcentral i Indore. Projektet startades på initiativ att stötta människor i närheten av Volvos verksamheter långsiktigt. VUH har sedan 2012 regelbunden skänkt bidrag till driften av Vårdcentralen.

Ansökan gäller driften för först halvåret (Jan-Juni) 2018.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande ca 81 000 SEK för driften jan – jun 2018. Summan ska bekosta labb personal, sköterska, läkare, hyra samt telefon och el.

Motivering:

VUHs bidrag möjliggör för utökade vårdmöjligheter.

Skolgång, Yennenga, Burkina Faso Proj 337

Yennenga Progress har sedan 16 år tillbaka varit verksam i byn Nakamtenga som ligger på landsbygden i Burkina Faso. Byn har cirka 1 200 invånare. De flesta som bor där arbetar med självhushållande jordbruk. Yennenga Progress arbetar efter ett koncept som vi kallar för “Den God Byn”. Grundpelarna i det arbetet är utbildning, infrastruktur samt sjuk-och hälsovård. Via en studiefond har ett antal ungdomar fått möjlighet till utbildning på högstadie- och gymnasienivå på andra orter då man i Nakamtenga än så länge bara har förskola samt ett låg- och mellanstadium.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 110 000 SEK för skolavgift, skolmaterial samt transport och administrativa kostnader kopplade till uppföljning av ungdomarna för 7 ungdomar i 2 år. på styrelsemötet no 9

Motivering:

VUH har stöttat Yennenga tidigare med bra resultat. Under år 2015-2016 samt 2016-2017 kunde ca 25 ungdomar med bidrag från VUH erhålla en högre utbildning.

 

Build up Nepal, Trinity, Proj 336

Förrådsbyggnad, Trinity, Nepal

Trinity och VUH har tidigare gjort insatser i byn Malagiri med bland annat skolbyggnation. Detta nya projekt har som mål att bygga ett “Agri cultur collection center” för att samla in grönsaker. På så sätt kan man gemensamt (genom ett kooperativt) sälja direkt till olika kunder i Kathmandu och därmed få behålla större delen av inkomsten själva.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 133 000 SEK för färdigställande av förrådsbyggnad i samarbete med Build up Nepal på styrelsemötet no 9

Motivering:

VUH har bra kontakt med Trinity och Carin som besökt ett styrelsemöte nyligen. Ett bra project med ett långsiktigt tänk som kan hjälpa många människor

Styrelsen

Johanna Erkfeldt , Styrelseledamot kommer flytta till Australien för nytt jobb och därmed avgår I styrelsen.  Styrelsen önskar henne lycka till!

Thade School Project – inbjudan

Kära medlemmar,

Vi har fått en inbjudan från Heidi Ek för en lite annorlunda kväll med  Thade School project .

Denna kväll kommer man visa filmen  “Himalaya” av den franske regissören Eric Valli och även berätta om arbetet på skolan.  Mer information om var och när star i inbjudan Himalaya_filmkväll.

VUH har varit med och bidragit till Heidi Thade School Project – så detta är ett utmärkt tillfälle att se hur vårt stöd genom VUH kan förbättra livssituationen för barn i svårttillgängliga områden i Nepal.

Finns ett begränsat antal platser så bra att man bokar i tid!

Sommarmail 2017

Till alla VUH medlemmar

Nu sista dagarna inför semestern hoppas vi att ni har en liten stund över till att läsa igenom vårt Sommarmail. Här kommer i vanlig ordning en rapport från VUHs första halvår 2017 där vi haft många projekt, insamlingar och även fått in nya drivna medlemmar i styrelsen.

Avlsutningsvis önskar vi er en skön sommar och tackar för första halvåret!

Vi återkommer med nya krafter i host!

Hälsningar från oss i Styrelsen!

Birth Kits, SOGH Maama, Uganda- Proj 334

Swedish Organization for Global Health (SOGH) är verksamma i Mayuge distriktet i Uganda. MAAMA projektet syftar till att förbättra förlossningsvården i området. Kvinnor i området löper 85 gånger högre risk att dö av komplikationer i samband med graviditet och förlossning än i Sverige. En stor anledning är att kvinnor inte går på barnmorskebesök samt att det saknas förutsättningar och resurser för en säker och hygienisk förlossning. MAAMA projektet åker runt och informerar om säker förlossning, nyfödds vård samt erbjuder ett gratis “clean birth” kit. Totalt har man hittills gjort över 1200 hembesök och delat ut 300 MAAMA kit.

Ansökan:

Birth Kits, SOGH Maama, Uganda söker bidrag  för att kunna distribuera målet på 300 birth kit som hjälper blivande och nyfödda genom att förhindra infektioner som ofta är den största dödsorsaken bland nyförlösta mödrar och spädbarn. Samt även hjälp att starta upp ett nytt projekt

Boda-Boda för transport som skall effektivisera distributionen. Vilket innebär inköp av 12 cyklar med hjälm o lås.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 78 000 SEK för birth kit samt cyklar på  styrelsemötet no 6

Motivering: Konkret projekt som med små medel gör stor skillnad. VUH stöttat tidigare och har bra erfarenhet.

 

 

Suma Thakhi II, Svalorna, Bolivia – Proj 335

Aktiviteter för projektet Suma Thaki II sista år för att sprida kunskap kring sexuella rättigheter och reproduktionshälsa för att motverka våld bland barn och unga.

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 105 000 SEK för kulturaktiviteter ( utbildning genom radio, film och teater) för barn och unga på styrelsemötet no 6

Motivering: VUH har god erfarenhet av Svalorna och anser att man gör nytta för barn och unga i området.

VUH resultat medlemsenkät

Vi är väldigt tacksamma för ert stöd och engagemang i föreningen.

Totalt deltog 160 medlemmar i undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 35%.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till dig som deltog! Här hittar du resultatet av medlemsenkäten.

Du hjälper oss att driva VUH framåt och utvecklas som förening.

Ni har väl inte missat att vi nu finns i sociala medier via Facebook och VUH – LinkedIn

Nytt är också att man kan lämna bidrag via Swish 1231205186

Vi önskar er en trevlig sommar och återkommer strax med en halvårsrapport i form av sommarbrevet.

Vattentankar Caritas Kenya Proj 332

Mutomo regionen i Kenya är ett torrt ökenområde som bedöms vara det tredje fattigaste distriktet i Kenya. 65 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen på 1,90 USD/dag. Färskvattentillgången är ett problem då det inte finns någon flod eller sjö i närheten och man är hänvisad till regnvattnet som samlas i dammar. Kvinnor och barn får ofta går långa sträckor för att bära hem vatten.

Caritas har under flera år hjälpt till med uppbyggnad av speciella vattentankar ihop med nya hus, bistå med utbildning om vattenrening .(enl. WHO rekommendationer) i området, hygien och sanering.

Ansökan om bidrag motsvarande 65000 SEK för uppbyggnad av tre hus vattentankar för 3 stora barnfamiljer godkänndes på styrelsemötet I Maj 2017. Bra projekt som VUH stöttat långsiktigt. Med enkla medel hjälper man människor att få rent dricksvatten i direkt anslutning till sina hus.