Author Archives: Petra Jonasson

About Petra Jonasson

petraJo987

Motioner till årsmötet!

Det börjar närmar sig årsmötet som kommer att hållas Torsdagen den 12 April – mer information om tid och plats kommer att skickas ut en separat kallelse.

Om ni har motioner som ska upp på årsstämman så skicka in en skrivelse om detta till oss i styrelsen senast 28 Februari.

SSENYANGE, Skolgång, Uganda Projekt 342

Ssenyange Education Center är en kombinerad skola/barnhem i en by utanför staden Masaka i Uganda. Skolan har närmare 650 elever i ålder 4-13 år och ca 90 % av barnen är föräldralösa och de barnen har också centret som sitt hem.

Kostnaden per elev är 4500 SEK/år och utbildningen är 6-årig som leder till jobb som bilmekaniker, djurvårdare, sjuksköterska, lärare, snickare, kock osv.

Verksamheten finansieras helt via svenska donationer från privatpersoner, organisationer och företag.

Ansöker om totalt 4500/år under 2år för stöd till 8 flickelevers skolgång.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 72000 till skolgång för 8 elever  i två år på styrelsemötet no 1 2018.

Styrelsen vill ha information om de utvalda eleverna och deras framgångar.

 

 

Rapport från VUH 2017

Här kommer en sammanställning över organisationer och projekt som VUH har hjälpt under sista halvåret 2017 – VUH_berättelse_2017

Vi i styrelsen vill visa vad ert bidrag används till och vilken skillnad det gör för många människor.

Nu ser vi framemot ett nytt år där vi kan vara med och bidra till att göra skillnad för behövande ute i världen! Om ni vill och känner att ni kan bidra med lite av er tid så behöver styrelsen fler ledamöter 2018. Hör gärna av er till valberedningen (Anna Wrige Berling Anna.Wrige@volvo.com ) eller till någon i styrelsen.

Väl mött!

/Styrelsen

Julhälsning och nyhetsbrev från Tuki Nepal

Tuki i Nepal har skickat in en fin rapport där de berättar om sitt Healthcamp 2017 med målsättningen att bygga upp en fungerande och långsiktig skol- och barnhälsovård i Jyamrung. Totalt kunde 140 barn undersökas av de 3 läkare och 4 sjuksköterskor från Sverige som reste ner. De flesta barnen var vid god hälsa men många hade öronproblem samt även några med synnedsättning.

bild

Hela rapporten hittar du här.

unders

Barnens tänder undersöktes också, en del problem med karies fanns bland barnen men ingen som hade större besvär.

SAID, Skolgång och utbildning, Nigeria Projekt 341

SAID hjälper tillsammans med lokala partners till med utbildning, mentorskap och kapital till fattiga kvinnor att starta eget och unga att gå i skolan.

Projektet syftar till att få 240 barn i åldern 6-16 år att stanna kvar/börja gå i skolan och utbilda 468 fattiga kvinnor i att använda sina färdigheter för att kunna starta eget.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 75 000 SEK (avrundat uppåt från 8000 USD) för skolgång.

Skola & Idrott, House of humans rights, Kenya Projekt 339

Söker skolpengar för att hjälpa barn o ungdomar för bättre livskvalitet genom utbildning och idrott som skapar hopp om en bättre framtid. HoHR är helt ideell och finansieras helt genom donationer, sponsorer och genom CRS-projekt (Corparate Social Responsibility)

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 30 000 SEK för skolavgifter på Styrelsemötet no 9.

Motivering:

Konkret projekt med direkt uppföljning och försäkran av de svenska representanterna som besöker skolan.