Author Archives: Petra Jonasson

About Petra Jonasson

petraJo987

Besök av Hope in action på årsmötet

På årsmötet hade vi besök av Eddy Holmgren och Heléne O Holmgren från organsiationen Hope in Action. VUH har stöttat i projekt: Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo

Besöksrapport

Inledningsvis visas en film på stolta barn som går i skolan. Barnen är väldigt angelägna om att få en skoluniform.

Eddy berättar om Kongos historia, folkmorden, nazismen, FNs närvaro i landet och flyktingströmmarna (ex. 100 000 människor/dygn gick över gränsen).

För Hope in action, Sverige, är alla volontär arbetare och resorna Eddy och Heléne gör till Kongo bekostas privat.

Presentationen är uppdelad i de fyra områdena; sol, vatten, kaffe och bönor.

Sol

Mitt på ekvatorn, 1400-1600 höjdmeter, ingen torka. Tack vare solen så är det enormt växtrikt med stor regnskog. Norge har bidrag med 60 miljoner för byggnation av ett stor fint och modernt sjukhus, Kyeshero, med bl.a. förlossningsvård, operation och vaccinationer. Invigdes år 2012 (byggstart 2009). En förutsättning var att Kongo själva ska stå för driften och sjukhuset drivs delvis av solenergi, tack vare andra hjälporganisationer. 50 % av all kobolt som används till Litiumbatterier kommer från Kongo.

Vatten

Kivu sjön, visar bilder på både moderna motorbåtar (Penta motor) och en simpel träkanot. Det regnar mycket men blir sörjigt och vattnet förorenas av djur. Atlas Copco är med och stöttar projektet ”Water for all”. Hope in action hjälper till att dra in vatten för att säkra att man får rent vatten i kranen, riktiga toaletter (huksittande modell) och duschar.

Kaffe

Kongo är stora på arabica kaffe. Från växt till färdiga bönor är det 10 förädlingssteg. Visar bilder på tvättar, kvarnar, torkanläggningar och bassänger. Hope in action stöttar med att utbilda och bilda kooperativ för att kunna ta hand om kaffebönorna och förädla för export.

Bönor

Hope in action fick möjlighet till ett folkrörelseanslag av SIDA, kravet är då att själva samla in 10 % av summan. VUH stöttade under 2017 till ett jordbruk-/kvinnokooperativsprojekt med motsvarande 10 % för att kunna realisera projektet. Det finns bra förutsättningar att odla bönor och det är lönsamt då det ger 3-4 odlingar per år. Intäkterna delas på kooperativet och till egna hushållet. En del av intäkterna har gått till sömnadsskola. Detta ger möjlighet att tjäna pengar medan det växer på åker. Det finns ett stort engagemang och driv hos kvinnorna.

Elever och lärare ute i fält

 

Avslutande fråga:

Varför är det bättre med 3 getter än 10 höns som husdjur?

  • Det är lättare att fly.

 

Samling jordbrukare

  Signering med tumavtryck för de som inte kan skriva      

 

Stor eloge till Eddy och Heléne för ert engagemang och driv!

Ny styrelse

Enligt nedan efter årsmötet i April vald ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Ordförande Magnus Carlsson och ordinarie ledamot Kristina Rundbäck är sittande med ett år kvar på sin mandatperiod.

Kassör för två år:

Petra Jonasson (omval)

Fem ordinarie styrelseledamöter för två år:

Per Lovén (omval)

Dennis Havama (omval)

Peter Praetorius (nyval)

Mikael Edvardsson (nyval)

Lena Clausen (nyval)

Fem styrelsesuppleanter för ett år:

Arne Nilsson (omval)

Sebastian Svahn (nyval)

Anna Wrige Berling (nyval)

Ulf Eriksson (nyval)

Lisa Jensäter (nyval)

Två revisorer för ett år, varav 1 auktoriserad:

Louise Berhane (omval), ej auktoriserad

Mattias Arvidsson (nyval), KPMG

Två revisorssuppleanter för ett år, varav 1 auktoriserad:

Stina Carlsson (nyval), ej auktoriserad

Erik Holmsäter (nyval), auktoriserad

 

Foto och kontaktuppgifter hittar ni under “Om VUH” –> Styrelse

Årsmöte 2018 Volvoanställdas Utvecklingshjälp

Bäste medlem,

Du är välkommen till VUH:s årsmöte torsdagen den 12 april 17:00 i Kuggen,våning 5
Vi serverar kaffe från kl.16:30.

Anmälan till Magnus Carlsson senast 9 april. magnus.carlsson@volvocars.com tel. 076 6210059

Adress: Lindholmsplatsen 1 se karta.

I år har vi bjudit in organisationen Hope in Action som är verksamma i Östra Kongo.
De berättar om sin verksamhet med utbildning för kvinnor i hållbart jordbruk.

Dagordning med verksamhetsberättelse 2017 finns här

Väl mött!

Styrelsen

Motioner till årsmötet!

Det börjar närmar sig årsmötet som kommer att hållas Torsdagen den 12 April – mer information om tid och plats kommer att skickas ut en separat kallelse.

Om ni har motioner som ska upp på årsstämman så skicka in en skrivelse om detta till oss i styrelsen senast 28 Februari.

SSENYANGE, Skolgång, Uganda Projekt 342

Ssenyange Education Center är en kombinerad skola/barnhem i en by utanför staden Masaka i Uganda. Skolan har närmare 650 elever i ålder 4-13 år och ca 90 % av barnen är föräldralösa och de barnen har också centret som sitt hem.

Kostnaden per elev är 4500 SEK/år och utbildningen är 6-årig som leder till jobb som bilmekaniker, djurvårdare, sjuksköterska, lärare, snickare, kock osv.

Verksamheten finansieras helt via svenska donationer från privatpersoner, organisationer och företag.

Ansöker om totalt 4500/år under 2år för stöd till 8 flickelevers skolgång.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 72000 till skolgång för 8 elever  i två år på styrelsemötet no 1 2018.

Styrelsen vill ha information om de utvalda eleverna och deras framgångar.

 

 

Rapport från VUH 2017

Här kommer en sammanställning över organisationer och projekt som VUH har hjälpt under sista halvåret 2017 – VUH_berättelse_2017

Vi i styrelsen vill visa vad ert bidrag används till och vilken skillnad det gör för många människor.

Nu ser vi framemot ett nytt år där vi kan vara med och bidra till att göra skillnad för behövande ute i världen! Om ni vill och känner att ni kan bidra med lite av er tid så behöver styrelsen fler ledamöter 2018. Hör gärna av er till valberedningen (Anna Wrige Berling Anna.Wrige@volvo.com ) eller till någon i styrelsen.

Väl mött!

/Styrelsen

Julhälsning och nyhetsbrev från Tuki Nepal

Tuki i Nepal har skickat in en fin rapport där de berättar om sitt Healthcamp 2017 med målsättningen att bygga upp en fungerande och långsiktig skol- och barnhälsovård i Jyamrung. Totalt kunde 140 barn undersökas av de 3 läkare och 4 sjuksköterskor från Sverige som reste ner. De flesta barnen var vid god hälsa men många hade öronproblem samt även några med synnedsättning.

bild

Hela rapporten hittar du här.

unders

Barnens tänder undersöktes också, en del problem med karies fanns bland barnen men ingen som hade större besvär.

SAID, Skolgång och utbildning, Nigeria Projekt 341

SAID hjälper tillsammans med lokala partners till med utbildning, mentorskap och kapital till fattiga kvinnor att starta eget och unga att gå i skolan.

Projektet syftar till att få 240 barn i åldern 6-16 år att stanna kvar/börja gå i skolan och utbilda 468 fattiga kvinnor i att använda sina färdigheter för att kunna starta eget.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 75 000 SEK (avrundat uppåt från 8000 USD) för skolgång.

Skola & Idrott, House of humans rights, Kenya Projekt 339

Söker skolpengar för att hjälpa barn o ungdomar för bättre livskvalitet genom utbildning och idrott som skapar hopp om en bättre framtid. HoHR är helt ideell och finansieras helt genom donationer, sponsorer och genom CRS-projekt (Corparate Social Responsibility)

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 30 000 SEK för skolavgifter på Styrelsemötet no 9.

Motivering:

Konkret projekt med direkt uppföljning och försäkran av de svenska representanterna som besöker skolan.