Ansök om bidrag

Vem kan söka bidrag och engagemang via VUH?
Etablerade föreningar med styrelse och dokumenterade stadgar. VUH stöttar primärt svenska organisationer för att möjliggöra en god uppföljning.

Volvoanställda som har goda uppslag utanför riktlinjerna välkomnas att kontakta styrelsen genom Magnus för diskussion.

Handlingar som skall bifogas till ansökan:

  • årsredovisning
  • revisionsberättelse
  • själva ansökan som skall specificera donationens ändamål.

Ansökningsformulär

Vilka typ av projekt bifaller VUH?
Hjälp till självhjälp som går direkt till de behövande, främst kvinnor och barn i tredje världen. Vi bifaller inga projekt riktade till enskilda individer.

Skicka ansökan och frågor till:
Magnus Carlsson
Epost: Magnus.Carlsson@volvocars.com