Pahal vårdcentral Indien Asien Proj 351

Ansöker för första halvåret 2019. VUH har hjälpt dem tidigare & har positiva erfarenher av deras uppföljningar.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag 81 600 SEK.