Kisii school Kenya Afrika Proj 349

Kisii school Kenya ansöker om bidrag till skolbygget. Så som mycket i Kenya och större delen av Afrika så bygger man etappvis. En del av vårt bidrag skulle innebära att man kan starta med grunden.

  • Vi vill se att bygget får sin grund innan fortsatt finansiering kan sökas.
  • Skolan behöver komma igång med bygget för att skapa framtidstro bland elever i närområdet. Risk finns annars att barnen sätts i arbete av sina föräldrar.

Beslut. Vi godkänner delfinansieringen på 58 000 SEK för ”Foundation & Preliminarys”.