House of Human Rights, Afrika Proj 348

House of Human Rights, en skola i Kenya.

House of Human Rights önskar återigen äska medel för skolavgifter. Vårt mål är att fortsatt kunna hjälpa barn/ungdomar till utbildning. Vårt syfte att äska medel till skolavgifter är att genom kunskap förmedla en chans till en bättre framtid samtidigt som den egna självkänslan ökar i takt med att man lär sig nya saker.

Scholarship

Beslut : Godkändes att ge ett bidrag på 30 000 SEK.