Curitiba utbetalning av 2018 års riktade gåvor, Sydamerika Proj 350

Curitiba utbetalning av 2018 års riktade gåvor.

Beslut. Godkännes och Utbetalning av 25 500 SEK.