Vårdcentralen Pahal, Indien Proj 345

VUH skänker regelbundet bidrag till driften av Vårdcentralen i Indore.

Ansökan gäller driften för 6 månader 2018 (juli-dec).

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag 582 000 INR motsvarande 74 881 SEK.

Bidraget ska gå till bemanning av vårdcentralen samt mediciner. Man arrangerar även möten för att informera om jämställdhet och sociala rättigheter.

Motivering: Vi ser en möjlighet att stötta de sämst ställda människorna i Indore genom vård, omsorg och information.