Hope in action Kongo, Afrika Proj 344

Vi ser positivt till Hope in Action och vill gärna fortsatt stödja jordbruksprojektet på kvinnokooperativet i östra Kongo.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag 54 800 SEK.

Det är ett konkret projekt som hjälper kvinnor till arbete och stärka sin ställning i samhället.