Hope Foundation, åkerbruk, Tanzania Proj 346

Man driver ett barnhem med skola I Tanzania med 262 elever, Mwika Integrity School.

I anslutning till barnhemmet så vill man odla egna grödor. Dels för att vara självförsörjande men också för att kunna utbilda i odling. Ett första steg är att köpa land för åkerbruk. Ett antal personer från Sverige kommer att åka ner på egen bekostnad för att hjälpa till med uppstarten av odlingen.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om 4 tunnland (1,6 hektar) till en kostnad av 100 000 sek

Motivering: Barnhemmet får möjlighet att odla grödor och bli självförsörjande. Ett sätt att bli mindre beroende av bidrag.