Ny styrelse

Enligt nedan efter årsmötet i April vald ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Ordförande Magnus Carlsson och ordinarie ledamot Kristina Rundbäck är sittande med ett år kvar på sin mandatperiod.

Kassör för två år:

Petra Jonasson (omval)

Fem ordinarie styrelseledamöter för två år:

Per Lovén (omval)

Dennis Havama (omval)

Peter Praetorius (nyval)

Mikael Edvardsson (nyval)

Lena Clausen (nyval)

Fem styrelsesuppleanter för ett år:

Arne Nilsson (omval)

Sebastian Svahn (nyval)

Anna Wrige Berling (nyval)

Ulf Eriksson (nyval)

Lisa Jensäter (nyval)

Två revisorer för ett år, varav 1 auktoriserad:

Louise Berhane (omval), ej auktoriserad

Mattias Arvidsson (nyval), KPMG

Två revisorssuppleanter för ett år, varav 1 auktoriserad:

Stina Carlsson (nyval), ej auktoriserad

Erik Holmsäter (nyval), auktoriserad

 

Foto och kontaktuppgifter hittar ni under “Om VUH” –> Styrelse