Besök av Hope in action på årsmötet

På årsmötet hade vi besök av Eddy Holmgren och Heléne O Holmgren från organsiationen Hope in Action. VUH har stöttat i projekt: Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo

Besöksrapport

Inledningsvis visas en film på stolta barn som går i skolan. Barnen är väldigt angelägna om att få en skoluniform.

Eddy berättar om Kongos historia, folkmorden, nazismen, FNs närvaro i landet och flyktingströmmarna (ex. 100 000 människor/dygn gick över gränsen).

För Hope in action, Sverige, är alla volontär arbetare och resorna Eddy och Heléne gör till Kongo bekostas privat.

Presentationen är uppdelad i de fyra områdena; sol, vatten, kaffe och bönor.

Sol

Mitt på ekvatorn, 1400-1600 höjdmeter, ingen torka. Tack vare solen så är det enormt växtrikt med stor regnskog. Norge har bidrag med 60 miljoner för byggnation av ett stor fint och modernt sjukhus, Kyeshero, med bl.a. förlossningsvård, operation och vaccinationer. Invigdes år 2012 (byggstart 2009). En förutsättning var att Kongo själva ska stå för driften och sjukhuset drivs delvis av solenergi, tack vare andra hjälporganisationer. 50 % av all kobolt som används till Litiumbatterier kommer från Kongo.

Vatten

Kivu sjön, visar bilder på både moderna motorbåtar (Penta motor) och en simpel träkanot. Det regnar mycket men blir sörjigt och vattnet förorenas av djur. Atlas Copco är med och stöttar projektet ”Water for all”. Hope in action hjälper till att dra in vatten för att säkra att man får rent vatten i kranen, riktiga toaletter (huksittande modell) och duschar.

Kaffe

Kongo är stora på arabica kaffe. Från växt till färdiga bönor är det 10 förädlingssteg. Visar bilder på tvättar, kvarnar, torkanläggningar och bassänger. Hope in action stöttar med att utbilda och bilda kooperativ för att kunna ta hand om kaffebönorna och förädla för export.

Bönor

Hope in action fick möjlighet till ett folkrörelseanslag av SIDA, kravet är då att själva samla in 10 % av summan. VUH stöttade under 2017 till ett jordbruk-/kvinnokooperativsprojekt med motsvarande 10 % för att kunna realisera projektet. Det finns bra förutsättningar att odla bönor och det är lönsamt då det ger 3-4 odlingar per år. Intäkterna delas på kooperativet och till egna hushållet. En del av intäkterna har gått till sömnadsskola. Detta ger möjlighet att tjäna pengar medan det växer på åker. Det finns ett stort engagemang och driv hos kvinnorna.

Elever och lärare ute i fält

 

Avslutande fråga:

Varför är det bättre med 3 getter än 10 höns som husdjur?

  • Det är lättare att fly.

 

Samling jordbrukare

  Signering med tumavtryck för de som inte kan skriva      

 

Stor eloge till Eddy och Heléne för ert engagemang och driv!