Årsmöte 2018 Volvoanställdas Utvecklingshjälp

Bäste medlem,

Du är välkommen till VUH:s årsmöte torsdagen den 12 april 17:00 i Kuggen,våning 5
Vi serverar kaffe från kl.16:30.

Anmälan till Magnus Carlsson senast 9 april. magnus.carlsson@volvocars.com tel. 076 6210059

Adress: Lindholmsplatsen 1 se karta.

I år har vi bjudit in organisationen Hope in Action som är verksamma i Östra Kongo.
De berättar om sin verksamhet med utbildning för kvinnor i hållbart jordbruk.

Dagordning med verksamhetsberättelse 2017 finns här

Väl mött!

Styrelsen