Motioner till årsmötet!

Det börjar närmar sig årsmötet som kommer att hållas Torsdagen den 12 April – mer information om tid och plats kommer att skickas ut en separat kallelse.

Om ni har motioner som ska upp på årsstämman så skicka in en skrivelse om detta till oss i styrelsen senast 28 Februari.