SSENYANGE, Skolgång, Uganda Projekt 342

Ssenyange Education Center är en kombinerad skola/barnhem i en by utanför staden Masaka i Uganda. Skolan har närmare 650 elever i ålder 4-13 år och ca 90 % av barnen är föräldralösa och de barnen har också centret som sitt hem.

Kostnaden per elev är 4500 SEK/år och utbildningen är 6-årig som leder till jobb som bilmekaniker, djurvårdare, sjuksköterska, lärare, snickare, kock osv.

Verksamheten finansieras helt via svenska donationer från privatpersoner, organisationer och företag.

Ansöker om totalt 4500/år under 2år för stöd till 8 flickelevers skolgång.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 72000 till skolgång för 8 elever  i två år på styrelsemötet no 1 2018.

Styrelsen vill ha information om de utvalda eleverna och deras framgångar.