SAID, Skolgång och utbildning, Nigeria Projekt 341

SAID hjälper tillsammans med lokala partners till med utbildning, mentorskap och kapital till fattiga kvinnor att starta eget och unga att gå i skolan.

Projektet syftar till att få 240 barn i åldern 6-16 år att stanna kvar/börja gå i skolan och utbilda 468 fattiga kvinnor i att använda sina färdigheter för att kunna starta eget.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 75 000 SEK (avrundat uppåt från 8000 USD) för skolgång.