Vårdcentralen Pahal, Indien Proj 338

Under 2012 beslutade VUH (projekt 267) att stötta uppstartande och drift av en vårdcentral i Indore. Projektet startades på initiativ att stötta människor i närheten av Volvos verksamheter långsiktigt. VUH har sedan 2012 regelbunden skänkt bidrag till driften av Vårdcentralen.

Ansökan gäller driften för först halvåret (Jan-Juni) 2018.

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande ca 81 000 SEK för driften jan – jun 2018. Summan ska bekosta labb personal, sköterska, läkare, hyra samt telefon och el.

Motivering:

VUHs bidrag möjliggör för utökade vårdmöjligheter.