Skolgång, Yennenga, Burkina Faso Proj 337

Yennenga Progress har sedan 16 år tillbaka varit verksam i byn Nakamtenga som ligger på landsbygden i Burkina Faso. Byn har cirka 1 200 invånare. De flesta som bor där arbetar med självhushållande jordbruk. Yennenga Progress arbetar efter ett koncept som vi kallar för “Den God Byn”. Grundpelarna i det arbetet är utbildning, infrastruktur samt sjuk-och hälsovård. Via en studiefond har ett antal ungdomar fått möjlighet till utbildning på högstadie- och gymnasienivå på andra orter då man i Nakamtenga än så länge bara har förskola samt ett låg- och mellanstadium.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 110 000 SEK för skolavgift, skolmaterial samt transport och administrativa kostnader kopplade till uppföljning av ungdomarna för 7 ungdomar i 2 år. på styrelsemötet no 9

Motivering:

VUH har stöttat Yennenga tidigare med bra resultat. Under år 2015-2016 samt 2016-2017 kunde ca 25 ungdomar med bidrag från VUH erhålla en högre utbildning.