Build up Nepal, Trinity, Proj 336

Förrådsbyggnad, Trinity, Nepal

Trinity och VUH har tidigare gjort insatser i byn Malagiri med bland annat skolbyggnation. Detta nya projekt har som mål att bygga ett “Agri cultur collection center” för att samla in grönsaker. På så sätt kan man gemensamt (genom ett kooperativt) sälja direkt till olika kunder i Kathmandu och därmed få behålla större delen av inkomsten själva.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 133 000 SEK för färdigställande av förrådsbyggnad i samarbete med Build up Nepal på styrelsemötet no 9

Motivering:

VUH har bra kontakt med Trinity och Carin som besökt ett styrelsemöte nyligen. Ett bra project med ett långsiktigt tänk som kan hjälpa många människor