Birth Kits, SOGH Maama, Uganda- Proj 334

Swedish Organization for Global Health (SOGH) är verksamma i Mayuge distriktet i Uganda. MAAMA projektet syftar till att förbättra förlossningsvården i området. Kvinnor i området löper 85 gånger högre risk att dö av komplikationer i samband med graviditet och förlossning än i Sverige. En stor anledning är att kvinnor inte går på barnmorskebesök samt att det saknas förutsättningar och resurser för en säker och hygienisk förlossning. MAAMA projektet åker runt och informerar om säker förlossning, nyfödds vård samt erbjuder ett gratis “clean birth” kit. Totalt har man hittills gjort över 1200 hembesök och delat ut 300 MAAMA kit.

Ansökan:

Birth Kits, SOGH Maama, Uganda söker bidrag  för att kunna distribuera målet på 300 birth kit som hjälper blivande och nyfödda genom att förhindra infektioner som ofta är den största dödsorsaken bland nyförlösta mödrar och spädbarn. Samt även hjälp att starta upp ett nytt projekt

Boda-Boda för transport som skall effektivisera distributionen. Vilket innebär inköp av 12 cyklar med hjälm o lås.

Beslut:

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 78 000 SEK för birth kit samt cyklar på  styrelsemötet no 6

Motivering: Konkret projekt som med små medel gör stor skillnad. VUH stöttat tidigare och har bra erfarenhet.