Om VUH

933878_95792042
Sedan 1976 har Volvoanställda skänkt närmare 20 miljoner kronor till mer än 200 projekt i fattiga länder världen över. Vi är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som är öppen för anställda inom AB Volvo och Volvo Personvagnar AB.

Under årens lopp har vi stöttat projekt med fokus på hjälp till självhjälp i olika delar av världen.

Vårt största enskilda projekt är Volvos barnhem Fundacao Solidariedade i Curitiba i Brasilien som startades i slutet av 1980-talet. Idag bor ett femtiotal barn på barnhemmet och målet är att ge barnen en så god start i livet som möjligt för att ge dem förutsättningar att klara sig på egen hand i samhället.

Som medlem i Volvoanställdas Utvecklingshjälp bidrar du med en fast summa varje månad eller enskilda insättningar/gåvor. På vissa orter kan summan dras direkt på lönen annars kan du enkelt göra stående överföringar till vårt konto. Det går också bra att göra engångsinsättningar. Till barnhemmet i Curitiba får vi många gåvor i samband med 50-årsuppvaktningar eller avtackningar.

AMAZONAS V 09 608

Här på hemsidan under respektive världsdel kan du se hur dina pengar kommer till användning!

Läs mer om barnhemmet här: Fundacao Solidariedade